23.05.2014
Agnieszka Muszka

Zamknięcie dróg

Zamknięcie dróg

Z powodu rozgrywania Odcinków Specjalnych
podczas 29 Rajdu Karkonoskiego zostaną zamknięte
dla ruchu samochodowego następujące drogi:

Z powodu rozgrywania Odcinków Specjalnychpodczas 29 Rajdu Karkonoskiego zostaną zamknięte dla ruchu samochodowego następujące drogi: (w załączniku)

29RAJD_ZAMKNIECIA.pdf


Drukuj/generuj pdf

Na skróty