17.12.2019
Paweł Cerkanowicz

Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu

Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu

W dniu 11 grudnia 2019 r. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski większością głosów radnych przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu.

Przyczyną likwidacji szkoły jest mała liczba uczniów, co powoduje bardzo wysokie koszty prowadzenia szkoły. Ponadto organ prowadzący stwierdził brak inicjatywy deklarowanej przez rodziców uczniów na spotkaniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty w dniu 19 lutego 2019 r. w Uboczu, z której wynikało, że jeśli szkoła nie zostanie zlikwidowana to rodzice zabiorą uczniów uczących się w szkołach gryfowskich i przeniosą ich spowrotem do Szkoły Podstawowej  w Uboczu. Ponadto deklarowano rozważenie możliwości prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie. Sytuacja obecnie jest odwrotna jak w/w deklaracje, bowiem troje rodziców uczniów I klasy należących do obwodu szkoły w Uboczu zapisało ich do innych szkół, a Stowarzyszenie Rozwoju Ubocza zakończyło swoją działalność dnia 3 marca 2019 r.

Biorąc pod uwagę w/w przyczyny oraz przyszłościową realną demografię organ prowadzący stwierdził, że w ciągu najbliższych kilku lat liczba uczniów w tej szkole będzie bardzo mała, zatem likwidacja szkoły jest zasadna.

Pełny tekst uchwały XVI/87/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 11 grudnia 2019 r. jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne – uchwały Rady.

Uchwała została przekazana do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty celem wydania opinii.

 

 

                                                                                               Marzena Szuflicka

                                                                                   Podinsp. ds. infrastruktury społecznej

Drukuj/generuj pdf

Na skróty