30.09.2015
Agnieszka Muszka

XIX Zlot w Lublinie

XIX Zlot w Lublinie

„Żyć ,to działać,(…)pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym”- to słowa Władysława Stanisława Reymonta, które były hasłem XIX  Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich i IX Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”  w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w  Lublinie.

Każdy zlot jest spotkaniem integrującym długoletnich i wstępujących do Rodziny Reymontowskiej  uczniów i nauczycieli placówek oświatowych z Polski i  Kanady, jest okazją do wymiany doświadczeń , kształtowania szacunku do historii, kultury i języka ojczystego.
Uroczystość rozpoczęła się w Trybunale Głównym  Koronnym  w Lublinie od powitania gości i uczestników XIX Zlotu przez panią Dyrektor  Zespołu Szkół Odzieżowo -Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w  Lublinie -Halinę Rybczyńską i wprowadzenia pocztów sztandarowych szkół noszących imię Władysława Stanisława Reymonta przybyłych na uroczystość z całej  Polski, wśród  których swoją postawą wyróżniał się poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej  z Ubocza. Następnie każda szkoła prezentowała swoje działania związane z patronem W.S. Reymontem .Były to wiersze, inscenizacje, pieśni i piosenki oraz tańce ludowe .Inaugurację XIX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich i IX Konkursu „Mówimy Reymontem” w Lublinie zakończyło zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników spotkania.
Drugi dzień to wspólne przeżywanie i słuchanie recytacji w wykonaniu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceum podczas IX Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem” oraz prezentacja wspomnień zwycięzców ubiegłorocznego konkursu recytatorskiego z pobytu w Toronto przygotowana przez Panią Dyrektor Szkoły w Solcu .Po rozdaniu nagród i upominków  udaliśmy się na wycieczkę i zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, których nie przerwały nawet strugi deszczu.
Nie brakowało radości i wspólnych zabaw integracyjnych podczas dyskotek, dyskusji z kolegami i koleżankami z różnych miejsc w Polsce i z Kanady.
XIX Zlot w Lublinie zakończył się Uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie .
Wśród 22 szkół z całej Polski noszących imię laureata Nagrody Nobla w 1924r. za powieść „Chłopi”, była delegacja Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta z Ubocza : Pani Dyrektor Szkoły i jednocześnie przedstawicielka Ogólnopolskiej Rady Programowej Szkół Reymontowskich  Anna Pląskowska, nauczycielka języka polskiego Janina Hryniewiecka, a także uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego szkoły: Karolina Bogdziewicz i Julia Wrona z klasy V oraz Mateusz Bigaj z klasy VI.
Jak co roku w zlocie uczestniczyła również delegacja Szkoły Polskiej im. Marii Konopnickiej                     w St. Catharines  z Kanady z panią Dyrektor  szkoły i przedstawicielką Fundacji im. W. S. Reymonta                     w Toronto -Marią Smugą.
Gościem specjalnym tegorocznego zlotu był aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie –pan Jerzy Rogalski, który wyraził swoje uznanie dla idei spotkań Rodziny Reymontowskiej i organizacji Konkursu Recytatorskiego.
Dolny Śląsk , poza Szkołą Podstawową im. W.S. Reymonta w Uboczu ,reprezentowało jeszcze pięć placówek noszących imię autora epopei chłopskiej, z :  Pogwizdowa, Pielgrzymki, Bożkowa, Lubina i Kłodzka. Delegacji Dolnego Śląska przewodniczył  Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki                        w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego-Pan Jerzy Więcławski.
Inicjatorem  wspólnego wyjazdu na XIX spotkanie Rodziny Reymontowskiej w Lublinie był doktor Tadeusz Samborski- Wicemarszałek Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Serdeczne podziękowania za umożliwienie wyjazdu na  XIX Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich  i IX Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”  na ręce pana Tadeusza Samborskiego   i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta                   w Uboczu w imieniu delegacji Szkoły z Ubocza składa Pani Dyrektor- Anna Pląskowska.

Każdy zlot jest spotkaniem integrującym długoletnich i wstępujących do Rodziny Reymontowskiej  uczniów i nauczycieli placówek oświatowych z Polski i  Kanady, jest okazją do wymiany doświadczeń , kształtowania szacunku do historii, kultury i języka ojczystego.

Uroczystość rozpoczęła się w Trybunale Głównym  Koronnym  w Lublinie od powitania gości i uczestników XIX Zlotu przez panią Dyrektor  Zespołu Szkół Odzieżowo -Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w  Lublinie -Halinę Rybczyńską i wprowadzenia pocztów sztandarowych szkół noszących imię Władysława Stanisława Reymonta przybyłych na uroczystość z całej  Polski, wśród  których swoją postawą wyróżniał się poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej  z Ubocza. Następnie każda szkoła prezentowała swoje działania związane z patronem W.S. Reymontem .Były to wiersze, inscenizacje, pieśni i piosenki oraz tańce ludowe .Inaugurację XIX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich i IX Konkursu „Mówimy Reymontem” w Lublinie zakończyło zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników spotkania.

Drugi dzień to wspólne przeżywanie i słuchanie recytacji w wykonaniu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceum podczas IX Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem” oraz prezentacja wspomnień zwycięzców ubiegłorocznego konkursu recytatorskiego z pobytu w Toronto przygotowana przez Panią Dyrektor Szkoły w Solcu .Po rozdaniu nagród i upominków  udaliśmy się na wycieczkę i zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, których nie przerwały nawet strugi deszczu.

Nie brakowało radości i wspólnych zabaw integracyjnych podczas dyskotek, dyskusji z kolegami i koleżankami z różnych miejsc w Polsce i z Kanady.

XIX Zlot w Lublinie zakończył się Uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie .

Wśród 22 szkół z całej Polski noszących imię laureata Nagrody Nobla w 1924r. za powieść „Chłopi”, była delegacja Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta z Ubocza : Pani Dyrektor Szkoły i jednocześnie przedstawicielka Ogólnopolskiej Rady Programowej Szkół Reymontowskich  Anna Pląskowska, nauczycielka języka polskiego Janina Hryniewiecka, a także uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego szkoły: Karolina Bogdziewicz i Julia Wrona z klasy V oraz Mateusz Bigaj z klasy VI.

Jak co roku w zlocie uczestniczyła również delegacja Szkoły Polskiej im. Marii Konopnickiej w St. Catharines  z Kanady z panią Dyrektor  szkoły i przedstawicielką Fundacji im. W. S. Reymonta w Toronto -Marią Smugą.

Gościem specjalnym tegorocznego zlotu był aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie –pan Jerzy Rogalski, który wyraził swoje uznanie dla idei spotkań Rodziny Reymontowskiej i organizacji Konkursu Recytatorskiego.

Dolny Śląsk , poza Szkołą Podstawową im. W.S. Reymonta w Uboczu ,reprezentowało jeszcze pięć placówek noszących imię autora epopei chłopskiej, z :  Pogwizdowa, Pielgrzymki, Bożkowa, Lubina i Kłodzka. Delegacji Dolnego Śląska przewodniczył  Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego-Pan Jerzy Więcławski.

Inicjatorem  wspólnego wyjazdu na XIX spotkanie Rodziny Reymontowskiej w Lublinie był doktor Tadeusz Samborski- Wicemarszałek Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Serdeczne podziękowania za umożliwienie wyjazdu na  XIX Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich  i IX Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem” na ręce pana Tadeusza Samborskiego i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu w imieniu delegacji Szkoły z Ubocza składa Pani Dyrektor- Anna Pląskowska.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty