16.06.2011
Agnieszka Muszka

Wyścig Kolarski o Puchar Św. Anny z Proszówki

Wyścig Kolarski o Puchar Św. Anny z Proszówki

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  z Jeleniej Góry zapraszają 24 lipca 2011r. (niedziela) na trzecią edycję wyścigu „Wyścig Kolarski o Puchar Św. Anny z Proszówki”.

Start z rynku w Gryfowie  Śląskim o godzinie 1000 – (zapisy w Urzędzie Gminy od 800) meta na górze Św. Anny przy Kaplicy Leopolda w Proszówce.

 

ATRAKCYJNE GŁÓWNE NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW WYŚCIGU MAJĄCYCH NAJLEPSZY CZAS.

 

 

Podczas wyścigu organizujemy również akcję mającą na celu:

  • uświadamianie dzieci i młodzieży o ważności zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wpojenie wiedzy na temat bezpiecznej jazdy na rowerze na drogach publicznych,
  • przepisów ruchu drogowego.

 

W programie: rebusy, konkursy, malowanki dla dzieci.
Miejsce akcji: GÓRA  ŚW. ANNY  W PROSZÓWCE  w godzinach od 1000– 1400 .

 

Ciekawe nagrody i  kiełbaski z grilla dla uczestników.

 

 

 

REGULAMIN

CZASÓWKA MTB POD GÓRĘ  O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI

GRYFÓW ŚLĄSKI  –   PROSZÓWKA

24 lipiec 2011 r.

————————————————————————————————————-

I.  Cel wyścigu

– popularyzacja sportu kolarskiego

– promocja Gminy Gryfów Śląski

popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu

 

II. Organizator

– Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

– Rada Sołecka Proszówki

– Urząd Gminy Gryfów Śląski

 

III. Klasa wyścigu

Wyścig z kalendarza dolnośląskiego  punktowany do CHALLENGE  DZKol 

 

IV. Uczestnictwo

W wyścigu  uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i niezrzeszeni zaliczający się do kategorii  (młodzik, junior mł., junior , senior  i masters) kobiet i mężczyzn

 

IV. Biuro wyścigu

Biuro zawodów: Gryfów Śląski ( Ratusz)

Zgłoszenia w dniu zawodów od godz.  8.00 do godz.9.30 w biurze wyścigu    

09.30 – odprawa techniczna w Biurze Zawodów

 

VI. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się w dniu 24.07.2010 r. na trasie  Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówka

   

Start godz. 10.00  Gryfów Śląski Rynek  

 

 meta : Proszówka góra Św. Anny Kapliczka

 

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

– jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach

 

W dniu 24.07.2011r. (niedziela)  Dystans 11,5 km.  Start zawodników co 1 min.

W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek

Zakończenie  około  godz. 14.00 – Góra Św. Anny (meta)

Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych licencja i niezrzeszeni :

Młodzik/czka                                               13-14  lat         rocznik  1998-1997

Junior/ka mł.                                               15-16  lat         rocznik  1996-1995

Junior/ka                                                    17-18  lat         rocznik  1994-1993

Senior/ka                                                    19-     lat         rocznik  1992 i starszy/a

I Masters do 49 lat (mężczyzn i kobiet)          30-49  lat         rocznik  1981-1962

II Masters od 50 lat (mężczyzn i kobiet )        50-     lat         rocznik  1961 i starszy/a

 

Startujący winni: posiadać pełny kask, sprawny technicznie rower górski z dwoma czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu a Ci  którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać pisemną zgodę  rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w wyścigu.

 

VII Klasyfikacja :

Zwycięzcą  wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.

 

VIII. Finansowanie:

Opłata startowa w wyścigu dla zawodników z licencją wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2011.

Opłata startowa dla niezrzeszonych:

5 zł:  Młodzik/czka 13 -14  lat, Junior/ka mł. 15 -16  lat, Junior/ka 17 -18 

10 zł: Senior/ka 19 lat – i starsza, I Masters do 49 lat (mężczyzn i kobiet),

II Masters od 50 lat (mężczyzn i kobiet )     

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.                                

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

 

IX. Nagrody:

Puchar za najlepszy czas przejazdu licencja i niezrzeszeni

Nagrody rzeczowe I do III miejsca 

Dyplomy od I do VI miejsce

Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek , nagradzany będzie tylko zwycięzca.

Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu numeru startowego otrzyma bon na posiłek

 

X. Postanowienia Końcowe:

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol  na wniosek organizatora.

Sędzia Główny wyścigu Wiesław Kucab z Jeleniej  Góry tel. Kom. 607 495 737 

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

Zawodnicy powinni posiadać  ubezpieczenie NW i OC

 

XI. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy

                                                         

– Biuro Zawodów: Agnieszka August  tel. 501 306 950 Adriana Karpowicz  tel. 500 101 651

 

Adres szpitala:

Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048

 

Regulamin zatwierdzono dnia 13.06.2011

DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz

Drukuj/generuj pdf

Na skróty