23.11.2012
Agnieszka Muszka

Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

To szczególnego rodzaju wyróżnienie dla naszych przedsięwzięć bezpośrednio związanych z edukacją i wychowaniem. Szczególnego, ponieważ prawo do przyznawania patronatu honorowego i udział w komitecie honorowym przysługuje wyłącznie ministrowi.

Już po raz 6 organizujemy Konkursy Ekologiczne i Konkursy Historyczne, które na przestrzeni tych lat zyskiwały coraz większe znaczenie, przechodząc od poziomu szkolnego do powiatowego, a od 4 lat mają rangę konkursu wojewódzkiego z Honorowym Patronatem  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pawłowicz.

Choć jesteśmy niedużą szkołą w miejscowości leżącej z dala od wielkomiejskich środowisk korzystamy z szansy równania do lepszych (często większych i bogatszych). Kontynuujemy

i pielęgnujemy tradycje związane z naszym regionem, aktywnie włączając w te działania środowisko lokalne; rodziców, dziadków, osoby zasłużone dla regionu, miejscowych przedsiębiorców, aby pomóc dzieciom poznać i wzmacniać ich ,,korzenie”, pomagać

w zrozumieniu świata, jego kultury, kształtować uczucia patriotyczne i przynależność do społeczności lokalnej.

W tym roku naszą pracę i zaangażowanie doceniła Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej, obejmując honorowym patronatem konkursy, które zyskały na znaczeniu stając się konkursami ogólnopolskimi.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy;

I OGÓLNOPOLSKI

IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny,

ekolog-plastyk  i ekolog-poeta pod wspólnym hasłem:

  ,, POLSKA, JAKIEJ  NIE ZNACIE –  POMNIKI PRZYRODY ”

oraz

 I OGÓLNOPOLSKI

 III Wojewódzki Konkurs Historyczno- Regionalny pn.

  ,, POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”

 

Cieszymy się ogromnie z tego wyróżnienia i przy tej okazji dziękujemy wszystkim rodzicom, dziadkom, nauczycielom, sponsorom i ludziom, którzy aktywnie włączają się w nasze przedsięwzięcia.

To dzięki wspólnej pracy, Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim,

może zaistnieć w Polsce.

 

Rozstrzygnięcie konkursów, na tle  jarmarku wielkanocnego to bardzo ważny element tradycji w kontynuowaniu i pielęgnowaniu tożsamości.

Jesteśmy przekonani, że nasz projekt zyska akceptację polskich szkół, które zechcą z nami współpracować przy jego realizacji.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty