19.04.2010
Agnieszka Muszka

Wyrok za śmieci

Wyrok za śmieci

Zgodnie z najnowszym ustawodawstwem pierwsze wyroki za niedopełnienie czynności związanych z gospodarką nieczystościami już zapadły. Dwóch mieszkańców Gryfowa zostało ukaranych, a władze miasta przypominają o zobowiązaniach mieszkańców w tej śmieciowej materii.

Zgodnie z ustawą i uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie każdy z mieszkańców – właściciel nieruchomości w gminie – musi wyposażyć ją w urządzenie służące do gromadzenia odpadów komunalnych i zawrzeć umowę z jednym z operatorów, który je odbiera.

 

– Tego przestrzegamy i przestrzegać będziemy – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Chcę powiedzieć, że w marcu straż miejska przesłała dwa wnioski do Sądu Rejonowego we Lwówku Śl. o ukaranie dwóch mieszkańców Gryfowa.
Obaj gryfowianie zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów i wymierzono im karę grzywny w wysokości 100 zł oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego w kwocie 80 zł. Ta kara wystarczyła by na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z posesji tych dwóch delikwentów.

 

– Nie warto ryzykować, bo zamierzamy być konsekwentni na tym polu i kolejne osoby, które nie będą miały zawartych umów i wypełniać zapisów naszej uchwały, potraktowane zostaną podobnie – ostrzega włodarz miasta. – W zasadzie na terenie gminy Gryfów mamy tylko jedną wieś, która jest w pełni wyposażona w pojemniki na odpady komunalne – to Wolbromów. W pozostałych wsiach także nie jest najgorzej, bo w granicach 90-92 proc. Najgorzej jest w samym mieście, ponieważ ciągle trzeba kogoś ścigać – dodaje.
Przykładem takiej niegospodarności są otwarte śmietniki, których na terenie Gryfowa jest kilkanaście. Tam gdzie w ubiegłym roku wykonano zamknięcia i zabezpieczenia wspomnianych boksów jest w porządku, ale w tych ogólnodostępnych takich podrzucanych śmieci jest naprawdę bardzo dużo. Zmorą jest nawyk wyrzucania worków z odpadami do koszy ulicznych. Władze Gryfowa apelują do mieszkańców, żeby sygnalizowali i podawali imiennie namiary na osoby, które taki proceder praktykują, ponieważ w ogólnym rozrachunku za niedbalstwo innych tak naprawdę płacą wszyscy.

 

Ziemia Lubańska Nr 7(390) * 14-28.04.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty