04.01.2017
Agnieszka Muszka

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie dot. zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim.

    Uprzejmie informuję, że w projekcie Budżetu Gminy Gryfów Śląski na 2017 r., który przedłożyłem Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nie planowałem zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.  Zgodnie z uchwałą nr XLIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 października 2010 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalenia budżetu – projekt budżetu jest analizowany i opiniowany przez poszczególne stałe Komisje Rady.

Wniosek o zmianę w projekcie budżetu dot. przeznaczenia kwoty 25 tys. zł na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim złożyła Komisja Sfery Budżetowej i Komisja Rewizyjna. W autopoprawce do projektu budżetu nie uwzględniłem tego wniosku. Zgodnie z procedurami uchwalenia budżetu wniosek Komisji, który nie został uwzględniony przez Burmistrza, podlega głosowaniu przez całą Radę. W wyniku głosowania 11 głosów za, 3 głosy przeciw zadanie to zostało przyjęte do realizacji w 2017 r.
    Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań Burmistrza między innymi należy określenie sposobu wykonania uchwał oraz wykonanie budżetu. Burmistrz jest zatem zobligowany do realizacji tej uchwały.

Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty