30.07.2010
Agnieszka Muszka

Wybory uzupełniające sołtysa w Uboczu

Wybory uzupełniające sołtysa w Uboczu

W związku z nagłą śmiercią ś.p. Roberta Mizgiera – sołtysa Ubocza, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zarządził wybory uzupełniające na funkcję sołtysa sołectwa Ubocza.

I etapem procedur wyborczych jest zwołanie Zebrania Wiejskiego mieszkańców Ubocza, na którym zostanie wybrana Sołecka Komisja Wyborcza. Przeprowadzi ona wybory sołtysa w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Na Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się 8 sierpnia 2010r. (niedziela) o godz. 1500 w Szkole Podstawowej w Uboczu zostanie także ustalona data wyborów – o czym poinformuję na zebraniu.

 

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Jerzy Andrzejczak

 

  1. Ogłoszenie – Zarządzenie
Drukuj/generuj pdf

Na skróty