21.07.2011
Agnieszka Muszka

Wręczenie promesy

Wręczenie promesy

W dniu 20 lipca 2011 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wręczenie promes na środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Promesę dla Gminy i Miasta Gryfów Śląski odebrał Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślaski Olgierd Poniźnik z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych (na zdjęciu). W ramach przyznanych środków realizowany będzie remont drogi gminnej w Wieży oraz remont ulicy Młyńskiej od ul. Jeleniogórskiej do ul. Polnej w Gryfowie Ślaskim na łączną kwotę 1.600.000 zł.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty