23.06.2020
Paweł Cerkanowicz

Wotum zaufania i absolutorium udzielono!

Wotum zaufania i absolutorium udzielono!

23 czerwca 2020r. odbyła się sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za rok 2019 wraz z nim udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta, a także przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2019 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski w głosowaniu udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Gminy i Miasta – Olgierdowi Poniźnikowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

 

                                                                                               Urząd Gminy i Miasta

                                                                                                       Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty