09.11.2011
Agnieszka Muszka

Wokół gminnych dochodów

Wokół gminnych dochodów

Ostatnia październikowa sesja Rady Miejskiej w Gryfowie Śl. poświęcona była przede wszystkim finansom gminy.

Na zwołaną 27. października sesję Rady Miejskiej oprócz władz gminy i radnych przybyli także szefowie gminnych jednostek. Przewodnim tematem obrad były dochody budżetowe gminy, a konkretnie omawiano możliwości ich pozyskiwania.
– Po raz pierwszy chyba w najnowszej historii gminy przeznaczamy na ten temat sesję Rady Miejskiej. Najczęściej najwięcej czasu poświęcamy wydatkom, zresztą wciąż rosnącym. Chcę poprzez tą tematykę poruszyć nią wszystkich i wywołać burzę mózgów – powiedział m.in. burmistrz Olgierd Poniźnik. – Trzeba dziś w obliczu niedostatku środków i przy ciągle rosnącej liczbie zadań nakładanych przez rząd i parlament wypracowywać nowe dochody do budżetu, by sprostać nałożonym na samorząd zadaniom.
O poczynionych przez siebie krokach oraz propozycjach zaradzenia niedoborom budżetowym mówił jednak nie tylko sam włodarz gminy. Dyskusję wokół tego tematu kontynuowali także kierownicy jednostek administracyjnych, którzy przekonywali do swoich racji, prezentując podejmowane przez siebie działania i osiągnięcia. Każdy z nich przyznał jednak, że niełatwo jest funkcjonować z tak bardzo napiętymi finansami, ale życie po prostu zaczyna coraz bardziej wymuszać nie tylko oszczędności lecz przede wszystkim poszukiwanie środków zewnętrznych. Po trwającej ponad dwie godziny wymianie doświadczeń radni przystąpili do podjęcia szeregu uchwał, wśród których znalazła się decyzja o opłatach za posiadanie psów w wysokości 30 zł rocznie, o stawkach podatku od środków transportowych i od nieruchomości oraz w kwestii obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego. Na koniec radni zajęli się wyborem ławników oraz nadaniem nazwy „ul. Rzepakowa” dla jednego z nowych traktów na terenie miasta.
(AG)

Na zwołaną 27. października sesję Rady Miejskiej oprócz władz gminy i radnych przybyli także szefowie gminnych jednostek. Przewodnim tematem obrad były dochody budżetowe gminy, a konkretnie omawiano możliwości ich pozyskiwania.- Po raz pierwszy chyba w najnowszej historii gminy przeznaczamy na ten temat sesję Rady Miejskiej. 

Najczęściej najwięcej czasu poświęcamy wydatkom, zresztą wciąż rosnącym. Chcę poprzez tą tematykę poruszyć nią wszystkich i wywołać burzę mózgów – powiedział m.in. burmistrz Olgierd Poniźnik. 

 

Trzeba dziś w obliczu niedostatku środków i przy ciągle rosnącej liczbie zadań nakładanych przez rząd i parlament wypracowywać nowe dochody do budżetu, by sprostać nałożonym na samorząd zadaniom.O poczynionych przez siebie krokach oraz propozycjach zaradzenia niedoborom budżetowym mówił jednak nie tylko sam włodarz gminy. 

 

Dyskusję wokół tego tematu kontynuowali także kierownicy jednostek administracyjnych, którzy przekonywali do swoich racji, prezentując podejmowane przez siebie działania i osiągnięcia. Każdy z nich przyznał jednak, że niełatwo jest funkcjonować z tak bardzo napiętymi finansami, ale życie po prostu zaczyna coraz bardziej wymuszać nie tylko oszczędności lecz przede wszystkim poszukiwanie środków zewnętrznych. Po trwającej ponad dwie godziny wymianie doświadczeń radni przystąpili do podjęcia szeregu uchwał, wśród których znalazła się decyzja o opłatach za posiadanie psów w wysokości 30 zł rocznie, o stawkach podatku od środków transportowych i od nieruchomości oraz w kwestii obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego. 

Na koniec radni zajęli się wyborem ławników oraz nadaniem nazwy „ul. Rzepakowa” dla jednego z nowych traktów na terenie miasta.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty