27.09.2010
Agnieszka Muszka

Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna

Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna

24 września w Centrum Kultury „ Pod Lotnikiem” w Uboczu podsumowano efekty XX edycji konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna”. Tym razem do konkursu zgłoszone zostały wszystkie sołectwa naszej Gminy, 12 posesji prywatnych oraz 4 obiekty użyteczności publicznej, tj. OSP- Proszówka, Kościół pw. Świętego Józefa Robotnika w Młyńsku, Centrum Kultury „Pod Lotnikiem” w Uboczu, Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu.

Komisja, w której skład wchodził Edward Sidorenko, Krystyna Samborska, Teresa Polesiak, Paweł Rubaj i Rafał Dyjur- przeprowadziła lustrację wsi i posesji zgłoszonych do konkursu.
Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ każda z zagród prezentowała się wyśmienicie i trudno było oprzeć się urokowi tych miejsc. Jednakże oceny posesji oraz sołectw dokonano według kryteriów określonych w regulaminie konkursowym, gdzie oprócz ogólnego wyglądu oceniano, w przypadku indywidualnych posesji stan techniczny i estetykę budynków, estetyczne zagospodarowanie posesji, racjonalne zagospodarowanie odpadów oraz części ogrodniczej, natomiast w przypadku sołectw najwyżej oceniane były podejmowane i realizowane inicjatywy społeczne.

W kategorii sołectwa I miejsce przyznano wsi Ubocze, II miejsce otrzymała Proszówka, III lokatę wywalczyła Wieża. Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia także sołectwom Krzewie Wielkie, Rząsiny, Młyńsko i Wolbromów. W kategorii posesje I miejsce otrzymali Państwo Elżbieta i Zbigniew Grodeccy z Rząsin, II Beata i Radosław Gawlak z Ubocza. Komisja w tym roku przyznała w kategorii „posesje indywidualne” dwa III miejsca Państwu Annie i Piotrowi Szymaszek z Wieży oraz Pani Irenie Downar z Ubocza. Jury przyznało wyróżnienie specjalne OSP- Proszówka, Parafii pw. Świętego Józefa Robotnika w Młyńsku, Świetlicy „Pod Lotnikiem” w Uboczu, Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu. Pozostałe wyróżnienia przyznano Grażynie i Czesławowi Dyjak- Krzewie Wielkie, Katarzynie i Adamowi Henig- Krzewie Wielkie, Grażynie i Franciszkowi Bieńko- Proszówka, Marii i Bronisławowi Żabskim- Proszówka, Irenie i Janowi Herba- Rząsiny, Elżbiecie i Bogdanowi Roskowińskim – Rząsiny, Violettcie i Czesławowi Zmaczyńskiemu- Wieża oraz Elżbiecie i Zbigniewowi Chodorskim.

W tym roku przypadła XX jubileuszowa edycja konkursu w związku z czym jury postanowiło wyróżnić osoby, które w szczególny sposób,  przyczyniają się do tego, że te nasze sołectwa są coraz piękniejsze . Poza tym, że dbają o swoje posesje, to również o tereny do nich przyległe. Wyróżnienia przyznano Irenie Buca z Ubocza, Ludwice Cybulskiej z Ubocza, Stanisławie Ślusarz z Ubocza, Janinie Jaworskiej z Rząsin, Franciszce i Janowi Dziarkowskim z Wieży, Ewie Czabanowicz z Wieży, Leszkowi Wróblewskiemu z Proszówki, Ewie Górskiej z Krzewia Wielkiego, Wandzie Kremis z Młyńska i Markowi Kumoś z Wolbromowa.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty