10.05.2010
Agnieszka Muszka

Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna 2010

Wieś Gminy Gryfów Śląski  Czysta i Gospodarna 2010

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Ogłasza XX edycję  konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski  Czysta i Gospodarna 2010”.  Konkurs będzie obejmował teren sołectw Gminy Gryfów Śląski. Prowadzony będzie w następujących kategoriach:

  1. gospodarstwa rolne,
  2. pozostałe posesje sołectw i firmy produkcyjno – usługowe.

 

Oceny zgłoszonych posesji dokona powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski komisja konkursowa.
Ocenie będą podlegać także sołectwa w zakresie: stan czystości, ochrona środowiska naturalnego, zaangażowanie mieszkańców w realizację tych zadań.
Zgłoszeń do konkursu dokonują  Rady Sołeckie poszczególnych sołectw do dnia 30 maja 2010r. .
Szczegółowych informacji udziela Wydział Techniczny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski , telefon 75 781 29 52.

Przewidziane atrakcyjne nagrody.

Burmistrz
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty