18.10.2023
Paweł Cerkanowicz

Weryfikacja posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

Weryfikacja posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

Gryfów Śląski, 04-10-2023

WT.OŚ.16/2023

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, maja obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl art.6 pkt 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firma posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Gryfów Śląski. Informujemy również, że zgodnie z przepisami tejże ustawy, samorząd jest zobligowany do przeprowadzenia kontroli posiadanych umów i dowodów uiszczenia opłat za usługi, o których mowa wyżej. Za brak posiadania umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Mając na uwadze ustawowy obowiązek w najbliższym czasie rozpocznie się wśród mieszkańców naszej gminy weryfikacja posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Właściciel nieruchomości zobligowany jest do przedłożenie w Urzędzie Gminy zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczenia opłat za usługę (rachunek, faktura vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki musza potwierdzać regularność wywozu szamba.

Jednocześnie prosimy Państwa o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski (pokój nr 3) zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych w terminie do 31-10-2023r.-druk do pobrania: http://gryfow.pl/nieczystosci-ciekle-2/. Pozyskane informacje posłużą do wypełniania przez Gminę obowiązku sprawozdawczego.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfów Śląski są:

 

  1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski
  1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o., ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz
  2. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
  3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
  4. mToilet Sp. z o.o., ul.Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa
  5. WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb.Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław
Drukuj/generuj pdf

Na skróty