01.03.2010
Agnieszka Muszka

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju tj. na operacje,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małe projekty.

  1. Treść ogłoszenia
Drukuj/generuj pdf

Na skróty