14.11.2022
Paweł Cerkanowicz

WAŻNE Komunikat dotyczący uprawnień do dodatku węglowego.

WAŻNE Komunikat dotyczący uprawnień do dodatku węglowego.

W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym osoby które:

1)  otrzymały decyzje odmowne,

2) otrzymały informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu przyznania dodatku węglowego osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek na dany adres zamieszkania,

w celu ponownego ustalenia prawa do otrzymania dodatku węglowego konieczne jest  złożenie KOLEJNEGO wniosku w terminie do 30-11-2022r. Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzony w miejscu zamieszkania wywiad weryfikujący prawo do otrzymania dodatku węglowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 9. wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 2 ust 10 wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Punkt przyjmowania wniosków o dodatek węglowy znajduje się w Klubie Seniora w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 45 (wejście z boku od strony Biblioteki Publicznej).

Punkt będzie czynny w poniższych terminach:

  • dnia 15-11-2022 w godzinach 930 – 1400
  • dnia 17-11-2022 w godzinach 930 – 1400
  • dnia 22-11-2022 w godzinach 930 – 1400
  • dnia 24-11-2022 w godzinach 930 – 1400
  • dnia 28-11-2022 w godzinach 930 – 1400
  • dnia 29-11-2022 w godzinach 930 – 1400
  • dnia 30-11-2022 w godzinach 930 – 1400
Drukuj/generuj pdf

Na skróty