06.07.2022
Paweł Cerkanowicz

Ważna informacja dla Przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób TAXI

Ważna informacja dla Przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób TAXI

Wszystkie licencje TAXI wydane przed  1 stycznia 2020 r.,  podlegają dostosowaniu do nowych wzorów, w przeciwnym razie , stracą ważność z dniem  31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydanych wraz z wypisami z licencji – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1180) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377).

 

Więcej informacji:

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Rynek 1, pok. 18

tel. 75 781 3403

Drukuj/generuj pdf

Na skróty