19.05.2022
Paweł Cerkanowicz

UWAGA! Strefa różowa ASF – gmina Gryfów Śląski

UWAGA! Strefa różowa ASF – gmina Gryfów Śląski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. opublikowano w dzienniku urzędowym UE ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/743 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, na mocy którego wyznaczono na terenie powiatu lwóweckiego obszar objęty ograniczeniami II (różowy), który swoim zasięgiem obejmuje teren Gminy Gryfów Śląski.

Obszar objęty ograniczeniami II obowiązuje od dnia 17 maja 2022 r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty