06.05.2022
Agnieszka Muszka

UWAGA NOWY WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

UWAGA NOWY WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Informujemy Państwa że od 01 maja br. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Wniosek jest do pobrania ze strony w formacie pdf lub w wersji papierowej z holu Urzędu Gminy i Miasta.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, w przypadku złożenia wniosku o wypłatę ww. świadczenia pieniężnego, upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski mogą dokonywać weryfikacji wskazanej we wniosku nieruchomości pod względem warunków zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty