19.09.2018
Agnieszka Muszka

Utwardzenie terenu kostką w obrębie ul. Źródlanej i ul. Felczerskiej

Utwardzenie terenu kostką w obrębie ul. Źródlanej i ul. Felczerskiej

4 września 2018 roku zostały odebrane prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu gminnego kostką betonową w obrębie skrzyżowania ulicy Felczerskiej i ulicy Źródlanej w Gryfowie Śląskim. Wybrukowany plac posłuży mieszkańcom na swobodny postój samochodów. Zadanie inwestycyjne wykonała firma Usługi Drogowo – Budowlane z Wieży.

W związku z tym, iż realizacja przedmiotowej inwestycji znajdowała się w ścisłej strefie konserwatorskiej wymagany był nadzór archeologiczny, który sprawowała Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z Jeleniej Góry. Nadzór inwestorski pełniony był przez firmę MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego. W ramach zadania utwardzono plac kostką betonową w kolorze szarym o łącznej powierzchni 317 m2  obramowany obrzeżami i krawężnikami betonowymi. Wykonano zjazd z drogi na utwardzony teren kostką betonową w kolorze czerwonym – 50 m 2 . W ramach bezpieczeństwa zostały zainstalowane barieroporęcze na murku oporowym, który również został wyremontowany. 

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 94 311,54 zł,w tym dokumentacja projektowa 7 380,00 zł, nadzór inwestorski 2 460,00 zł oraz nadzór archeologiczny 2 260,00 zł.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty