09.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Gryfowie

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Gryfowie

Przy wspaniałej, słonecznej pogodzie i wesołych dźwiękach akordeonu, 9  czerwca uroczyście otworzono w Gryfowie Klub Seniora. Od dawna wyczekiwana przez gryfowskich seniorów inwestycja dobiegła końca i czerwiec 2021 zapisze się zasłużenie w historii naszego miasta złotymi zgłoskami.

Klub usytuowany jest przy ul. Kolejowej 45 (dawny klub Chemik). Budynek jest imponujący zarówno pod kątem metrażu, jak i wyposażenia. Znajduje się w nim strefa relaksu, strefa gimnastyki i rehabilitacji,  pokój pielęgniarki, aneks kuchenny,  strefa „mini kawiarenki”, kącik tv, toalety i natrysk.

Jest to efekt pierwszego modułu projektu „Gryfów Śląski w otwarty na osoby niesamodzielne” realizowanego  w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych z siedzibą w Plewiskach i Urzędem Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w ramach Osi Priorytetowej IX Działania IX.2 Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Budżet projektu to 1 mln. 32 tys. zł., w tym dotacja –  980 tys. zł. Gmina pozyskała też  dotację z Programu Senior+w kwocie 150 tys. zł. a także bezzwrotne środki z PFRON w kwocie 210 tys. zł.

Podczas uroczystego otwarcia, na placu przed wejściem do klubu, zgromadzili się licznie przybyli seniorzy oraz zaproszeni goście, którzy uczestniczyli przy realizacji projektu. Burmistrz Olgierd Poniźnik – inicjator i pomysłodawca przedsięwzięcia-  przybliżył ideę powstania klubu, a także przedstawił osoby istotne dla projektu, wśród których znaleźli się m. in. pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski odpowiedzialni za jego realizację oraz projektant budynku, którym złożono serdeczne podziękowania. Burmistrz serdecznie podziękował  także kierownik M-GOPS Krystynie Bołtrukanis oraz kierownik Klubu Seniora Edycie Piwońskiej za ich wyjątkowe zaangażowanie. Nie zabrakło też podziękowań dla wszystkich, niestrudzonych pracowników M-GOPS.

Po symbolicznym otwarciu bramy klubu, podczas którego goście mieli za zadanie odpięcie z wstęgi liter składających się na nazwę Klub Seniora, uczestników uroczystości zaproszono do zapoznania się z pięknymi wnętrzami budynku. Niepowtarzalną oprawę muzyczną uroczystości zapewnił niezawodny, najaktywniejszy gryfowski emeryt Zygmunt Bodak- szef Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej, obchodzącej w maju br. 35-lecie działalności.

Serdecznie gratulujemy inwestycji i życzymy gryfowskim seniorom wspaniałych chwil spędzonych w ich nowym, przyjaznym miejscu na mapie Gryfowa Śląskiego.

Marzena Wojciechowska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty