14.12.2019
Paweł Cerkanowicz

Upragniony samochód dla gryfowskich strażaków

Upragniony samochód dla gryfowskich strażaków

W dniu 12 grudnia  gryfowscy  strażacy pod kierownictwem  Prezesa OSP – Krzysztofa Króla, Naczelnika OSP- Jacka Mazura przyjechali  do swojej remizy  OSP nowym  średnim samochodem   ratowniczo- gaśniczym marki VOLVO. Jest to samochód bardzo nowoczesny. Wyposażony  jest m.in. w zbiornik wodny kompozytowy o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę, linię szybkiego natarcia, działko wodno- pianowe, zraszacze, oświetlenie i nagłośnienie pojazdu uprzywilejowanego, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną, radiostacje przewoźną.

W samochodzie znajduje się też dodatkowo zakupiony sprzęt ratowniczy i pożarniczy m.in. węże pożarnicze, aparaty ochrony górnych dróg oddechowych.

Całkowity koszt zakupu to kwota 859 770,00 zł..

Zakup był możliwy dzięki otrzymanym dofinansowaniem:

– z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  oraz   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu  – 380 000,00 zł. – od  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 180 000,00 zł.,- ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia,

– Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu –100 000,00  zł.

– z budżetu naszej Gminy – 199 770,00 zł. .

Pozyskanie środków finansowych na zakup tego pojazdu było efektem długich  starań gryfowskich strażaków,  Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, naszych radnych  oraz wielu innych osób. Pomocy w przeprowadzeniu postępowania przetargowego, sporządzaniu  wniosków o dotację i ich rozliczenie udzielali pracownicy Urzędu. Wszechstronnej pomocy też udzielało  kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim

Uroczyste przekazanie samochodu gryfowskim strażakom  planowane jest 5 stycznia 2020 roku  i wtedy na pewno  będzie czas na podziękowanie tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zakupu.

Obecnie gryfowska OSP posiada dwa samochodu gaśnicze : terenowego  Stara 1566, rocznik 2007  oraz  Volvo. Na stanie OSP jest też   Mercedes służący jako lekki samochód operacyjny. .

Pożarniczy Star 266,  rocznik 1991 z Gryfowa Śląskiego, został  przekazany  do Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu.  Jednak strażacy z Ubocza liczą na  nowy lub nowszy samochód gaśniczy.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty