09.10.2017
Agnieszka Muszka

Uczniowie z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim na szkoleniu w Centrum BOSCH

Uczniowie z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim na szkoleniu w Centrum BOSCH

W bieżącym roku szkolnym szkoła kontynuuje realizację projektu”Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i Szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-ZIT AJ.

W terminie 23.09.2017-29.09.2017 do Centrum Szkoleniowego Techniki Motoryzacyjnej Bosch Warszawa pojechała następna grupa uczniów kształcąca się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie przeszli szkolenie z diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu oraz z zakresu, pośredni wtrysk benzyny-systemy firmy Bosch i firm zewnętrznych.
Miłym akcentem podczas szkolenia było wyróżnienie drobnymi upominkami 4 uczniów: Szymona Jaworskiego, Jacka Tyszkowca, Jakuba Rudnika i Cezarego Struga za najlepsze wyniki z testu kontrolnego.
Grupą uczniów z ramienia Szkoły wspaniale opiekowała się Pani Agata Pender, która zadbała o atrakcyjny program po zajęciach obowiązkowych. Młodzież odwiedziła Pałac Kultury i Nauki, Taras Widokowy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Złote Tarasy oraz relaksowano się na pływalni „Skalar”.
Następny wyjazd już w październiku.
Opiekun Projektu
Renata Nowak

W terminie 23.09.2017-29.09.2017 do Centrum Szkoleniowego Techniki Motoryzacyjnej Bosch Warszawa pojechała następna grupa uczniów kształcąca się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie przeszli szkolenie z diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu oraz z zakresu, pośredni wtrysk benzyny-systemy firmy Bosch i firm zewnętrznych.Miłym akcentem podczas szkolenia było wyróżnienie drobnymi upominkami 4 uczniów: Szymona Jaworskiego, Jacka Tyszkowca, Jakuba Rudnika i Cezarego Struga za najlepsze wyniki z testu kontrolnego.Grupą uczniów z ramienia Szkoły wspaniale opiekowała się Pani Agata Pender, która zadbała o atrakcyjny program po zajęciach obowiązkowych. Młodzież odwiedziła Pałac Kultury i Nauki, Taras Widokowy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Złote Tarasy oraz relaksowano się na pływalni „Skalar”. Następny wyjazd już w październiku.

Opiekun Projektu

Renata Nowak

Drukuj/generuj pdf

Na skróty