05.07.2012
Agnieszka Muszka

U Sybiraków bez zmian

U Sybiraków bez zmian

Podczas jednego z ostatnich spotkań gryfowskiego koła Związku Sybiraków dokonano wyboru władz na kolejną kadencję.

W zasadzie wybór władz koła został potwierdzony. Do zarządu ponownie powołana została prezes Elwira Urbańska, zastępca Jan Burak, sekretarz Klotylda Tyc, skarbnik Stanisława Gałka, natomiast nowym członkiem wybrany został Wiesław Kozioł.

– Podczas spotkania mówiliśmy o tym wszystkim, co robimy i o co się staramy – mówi prezes Elwira Urbańska. – Głównym tematem były odszkodowania, ale tutaj sprawa jest w toku i wszystko zależy teraz od decyzji polskiego parlamentu. Właściwie nasi Sybiracy cieszą się z tego, co mają, że dopisuje im zdrowie i mogą w miarę spokojnie funkcjonować w społeczności.

Gościem tego wyborczego spotkania był Jarosław Trościanko, opiekun z ramienia Zarządu Okręgu, sekretarz gminy Jerzy Andrzejczak oraz dyrektor miejscowej Biblioteki Publicznej Marzena Wojciechowska. Gryfowskie koło liczy 66 członków, w tym 12 podopiecznych. Działa przy nim także Koło Wnuka Sybiraka, w którym jest siedmiu członków. Sybiracy z Gryfowa spotykają się w ratuszu w Centrum Organizacji Pozarządowych w każdą środę od godz. 13.00 do 14.30.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty