19.06.2012
Agnieszka Muszka

Twój Region – Twoja Historia

Twój Region – Twoja Historia

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim „Homo Viator” oraz Biblioteka Miejsko-Gminna w Gryfowie Śląskim serdecznie zapraszają wszystkich miłośników historii regionalnej na sesję popularno-naukową – „Mój region – moja historia”. Odbędzie się ona 23.06.2012 r. (sobota) o godz. 1000 w siedzibie Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego w Gryfowie Śląskim. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Lwówecki pan Józef Stanisław Mrówka. 

W trakcie sesji zostaną wygłoszone cztery referaty:

  1. „Życie codzienne jako problem naukowy w kontekście badań regionalnych – wybrane aspekty” – dr Joanna Nowosielska – Sobel (Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz dr Grzegorz Sobel (Gabinet Śląsko – Łużycki Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu).
  2. „Kościoły graniczne w Biedrzychowicach i Wieży – symbol wiary, uporu i sprytu dawnych gryfowskich mieszczan” –  dr Łukasz Tekiela (Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu).
  3. „Cmentarz miejski w Gryfowie Śląskim zwierciadłem historii”  –  mgr Andrzej Wilk (Biuro usług konserwatorskich i dokumentacji zabytków we Wrocławiu).
  4. „Popularyzowanie historii lokalnej na przykładzie działalności Towarzystwa Miłośników Gryfowa” – Jan Wysopal (Towarzystwo Miłośników Gryfowa) .

Organizatorzy przewidują również inne działania towarzyszące głównemu wydarzeniu, w tym między innymi: wręczenie nagród uczestnikom dwóch konkursów o tematyce unijnej, zorganizowanych pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg, a także prezentację folderu informacyjnego o ziemi gryfowskiej, przygotowanego przez uczniów ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskiem.

                                                                                                                      Organizatorzy

Drukuj/generuj pdf

Na skróty