05.07.2012
Agnieszka Muszka

Twój region -Twoja historia

Twój region -Twoja historia

23 czerwca br. w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym zainaugurowano sesję popularno-naukową zt. „TWÓJ REGION – TWOJA HISTORIA”, podczas której zaprezentowali się ludzie parający się historią zawodowo i hobbystycznie.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim „Homo Viator” oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfów Śl., honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął starosta lwówecki Józef Stanisław Mrówka a poprowadził ją Mieczysław Gnach, nauczyciel gryfowskiej placówki ponadgimnazjalnej. W programie sesji zaplanowano cztery referaty: „Życie codzienne jako problem naukowy w kontekście badań regionalnych – wybrane aspekty” – dr Joanna Nowosielska – Sobel (Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz dr Grzegorz Sobel (Gabinet Śląsko–Łużycki Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu); „Kościoły graniczne w Biedrzychowicach i Wieży – symbol wiary, uporu i sprytu dawnych gryfowskich mieszczan” –  dr Łukasz Tekiela (Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu); „Cmentarz miejski w Gryfowie Śląskim zwierciadłem historii”  –  mgr Andrzej Wilk (Biuro Usług Konserwatorskich i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu) oraz „Popularyzowanie historii lokalnej na przykładzie działalności Towarzystwa Miłośników Gryfowa” – Jan Wysopal (Towarzystwo Miłośników Gryfowa). Każdy z prezentowanych wykładów dotyczył innej dziedziny, choć wspólnym mianownikiem zawsze pozostawał temat Gryfowa Śl. Było to więc bardzo szerokie spojrzenie na przeszłość miasta i jego mieszkańców. Poruszane problemy mocno zaintrygowały słuchaczy, którzy żywo dyskutowali o nich w kuluarach, dzieląc się nie tylko wrażeniami, ale i własnymi spostrzeżeniami i wiedzą.

W drugiej części sesji wręczone zostały nagrody dla uczestników dwóch konkursów o tematyce unijnej, zorganizowanych pod patronatem dolnośląsko-opolskiej posłanki do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg. Uhonorowana została młodzież m.in. z Gryfowa, Lwówka Śl. oraz z Lubania (Gimnazjum nr 2). Na koniec zaprezentowano folder informacyjny o ziemi gryfowskiej, który przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty