23.08.2023
Paweł Cerkanowicz

Trwają prace przy OSP w Młyńsku.

Trwają prace przy OSP w Młyńsku.

W dniu 1 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa na prace remontowe w remizie OSP w Młyńsku.

Zakres robót obejmuje wymianę starych okien, odnowienie bramy wyjazdowej, wyrównanie ścian  zewnętrznych oraz położenie nowego tynku na elewacji w kolorze szarym.

Tym samym wszystkie nasze remizy OSP będą odnowione.

Wykonawcą zadania jest firma Zakład Instalacyjno-Budowlany „KING” Kazimierz Malamis. Warość robót wyniesie 18 500,00 zł, planowany termin zakończenia robót 30.09.2023 r.

 

 

                                                               Ins. ds. Zamówień Publicznych

                                        Monika Gałucha

Drukuj/generuj pdf

Na skróty