01.08.2012
Agnieszka Muszka

Treningu sygnału alarmu powietrznego

Treningu sygnału alarmu powietrznego

Informuję, że na podstawie §10 ust. 3 i 4 „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach” (Dz. U. Nr 191 poz. 1415  z 2006 r.);  w dniu 01 sierpnia 2012 r. o godz. 17.00 środa  zostanie przeprowadzony na terenie gminy Gryfów Śląski trening systemu ostrzegania i alarmowania przy wykorzystaniu syren alarmowych.

W ramach treningu wyemitowany zostanie sygnał alarmu powietrznego- ciągły modulowany dźwięk syreny  w okresie  1 minuty.  dźwiękowy modulowany alarmu powietrznego trwający 1 min.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty