29.06.2016
Agnieszka Muszka

Szkolenia

Szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie” dnia 17 maja
2016 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność. W ramach
otrzymanych środków beneficjenci będą mogli pozyskać fundusze na: zakładanie
i rozwój działalności gospodarczych, projekty związane z infrastrukturą
turystyczną i rekreacyjną, rewitalizacją lokalnych zasobów, wspieraniem
ochrony środowiska, zakładaniem inkubatorów przetwórstwa i projekty
grantowe.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie” dnia 17 maja2016 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na wdrażanie operacji wramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność. W ramachotrzymanych środków beneficjenci będą mogli pozyskać fundusze na: zakładaniei rozwój działalności gospodarczych, projekty związane z infrastrukturąturystyczną i rekreacyjną, rewitalizacją lokalnych zasobów, wspieraniemochrony środowiska, zakładaniem inkubatorów przetwórstwa i projektygrantowe.

http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-str
ategii-rozwoju-lokalnego,a2508.html
Zapraszamy do punktów konsultacyjnych i na szkolenia w poszczególnych
Gminach.
http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/harmonogram-dzialania-punktow-konsultacyjny
chspotkan-informacyjnych,a2507.html
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  materiał  współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego,a2508.html

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych i na szkolenia w poszczególnych Gminach.

http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/harmonogram-dzialania-punktow-konsultacyjnychspotkan-informacyjnych,a2507.html

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty