11.06.2012
Agnieszka Muszka

Szkoła Przyjazna dla Sześciolatka – Kolejny Sukces Szkoły z Ubocza

Szkoła Przyjazna dla Sześciolatka – Kolejny Sukces Szkoły z Ubocza

Po fali sukcesów jakimi było przyjęcie Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu do elitarnego „Klubu Przodujących Szkół w Polsce” oraz zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Szkoła z Energią” pora na kolejny.

22 maja 2012 r. w Centrum Kultury Agora przy ul. Serbskiej we Wrocławiu z rąk wiceministra MEN Tadeusza Sławeckiego i dolnośląskiej kurator oświaty Beaty Pawłowicz, dyrektor szkoły Anna Pląskowska, przewodnicząca Rady Rodziców Renata Celuch i skarbnik Rady Rodziców Bogusława Łopąg, przyjęły gratulację oraz tablicę informującą  o tym, że placówka otrzymała tytuł ,,SZKOŁY PRZYJAZNEJ DLA SZEŚCIOLATKA”, która może być wizytówkę szkoły.

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego i otwartego na problemy regionu, kraju i Europy. Każde dziecko może w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa poznawać swoje prawa i obowiązki, uczyć się czym jest uczciwość, praca, wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do  realizacji ambitnych celów.
Misją szkoły jest hasło: ,, MOJA SZKOŁA – MÓJ DRUGI DOM’’

 

Funkcjonuje w niej 6 oddziałów klasowych i jeden oddział przedszkolny, do którego przyjmowane są dzieci czteroletnie, pięcioletnie i sześciolatki. Dzieci chodzą do szkoły na jedną zmianę. Już od chwili przyjścia dzieci do oddziału przedszkolnego stają się one i ich rodzice integralną częścią społeczności szkolnej. Aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz włączają się w działania na rzecz środowiska.  Opracowany został program adaptacyjny dla uczniów pierwszej  klasy, poprzez realizację którego dzieci mają możliwość nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami, starszymi kolegami i dorosłymi. Prowadzone działania zapewniają  poczucie bezpieczeństwa, otwartości i szczerości. Pomagają  w eliminowaniu kompleksów i nieśmiałości, podejmują działania  zmierzające do rozładować napięć wewnętrznych, umożliwiają  osiągnięcia satysfakcji i zadowolenia. Uświadamiają  dzieciom, że szkoła jest nie tylko miejscem do nauki, ale również do zabawy i spotkań z ciekawymi ludźmi. W placówce dzieci czują się jak w domu.
Budynek szkolny może z zewnątrz nie wygląda imponująco, ale po przekroczeniu jego progów natychmiast każdy zmienia zdanie. Klasy są przestronne, kolorowe, przytulne, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Każdy z uczniów ma swoją szafkę, w której może zostawić przybory, ćwiczenia, czy inne materiały, aby nie przeciążać plecaka. Piękna aula, czy sala zabaw i ćwiczeń zachęca dzieci do zajęć. Czyste, świeżo wymalowane korytarze i efektowny wystrój, zachęcają do miłego spędzania przerw w czasie niesprzyjającej pogody. Jedyną wadą jest brak sali gimnastycznej, ale i tak uczniowie odnoszą wysokie wyniki w sporcie. Kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana, ciepło nastawiona do ucznia. Panująca atmosfera sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka i osiąganiu bardzo dobrych wyników nauczania, o czym mogą świadczyć m. in. wysokie wyniki sprawdzianu uczniów klasy VI.

 

Dyrektor szkoły bardzo dziękuje wszystkim nauczycielom, rodzicom, władzom samorządowym, instytucjom oraz przyjaciołom szkoły za zaangażowanie, wkład pracy, życzliwość, które przyczyniły  się do sukcesów szkoły.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia tej małej, ale naszym zdaniem wyjątkowej szkoły!

Drukuj/generuj pdf

Na skróty