27.01.2014
Agnieszka Muszka

Szczęśliwe zakończenie

Szczęśliwe zakończenie

31 grudnia 2013 roku był bardzo szczęśliwym dniem dla gminy i miasta Gryfów Śl. 13 wspólnot mieszkaniowych na swoje konta otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Odnowa budynków w ramach rewitalizacji miasta Gryfów Śląski”. Łącznie była to kwota 690.323,93 zł, choć nie jest to pełna suma. Pozostałe środki będą przekazane w późniejszym czasie. Wspomniane zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. – Trwało to trochę długo, ponieważ rozliczenia były dość skomplikowane, ale cieszę się, że zostało to w końcu sfinalizowane – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik.

Kwoty dofinansowania dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych były różne w zależności od przedsięwzięcia, które było przez nie realizowane. Były to przede wszystkim pokrycia dachowe, izolacje budynków, remonty elewacji i klatek schodowych. W Gryfowie prace związane z rewitalizacją miasta rozpoczęły się w 2009 roku, natomiast pełnego rozpędu wszystko nabrało na przełomie lat 2010-2012, a miniony rok był przeznaczony na rozliczenie wszystkiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.945.396,32 zł, z czego dofinansowanie to 787.408,72 zł, a więc każda wspólnota otrzymała blisko 50 proc. środków na przeprowadzenie wspomnianych już wyżej remontów.

– Jestem wdzięczny wszystkim wspólnotom mieszkaniowym za współdziałanie, szczególnie z Wydziałem Technicznym naszego urzędu – podsumowuje włodarz Gryfowa Śl. – Realizacja tego wieloaspektowego zadania nie byłaby możliwa bez Dariusza Majchrowskiego – inspektora ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, Bartłomieja Cybulskiego – inspektora ds. inwestycji i infrastruktury oraz Agnieszki Panek – inspektor ds. księgowości budżetowej.

Teraz włodarze Gryfowa czekają z nadzieją na nowe rozdanie środków unijnych, które będzie można wykorzystać w kolejnych przedsięwzięciach i kolejnych etapów rewitalizacji miasta.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty