28.07.2011
Agnieszka Muszka

Sytuacja po stanie alarmowym

Sytuacja po stanie alarmowym

W wyniku długotrwałych opadów w dniach 20-22 lipca nastąpiło przekroczenie stanu alarmowego na Kwisie i bardzo wysokie podniesienie się stanu Oldzy. W wyniku tego stanu podtopieniu uległo kilkanaście posesji oraz 3 mieszkania.

Straty powodziowe nastąpiły tylko na terenie miasta i głównie w infrastrukturze komunalnej. W akcji przeciwpowodziowej uczestniczyły 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z: Gryfowa Śląskiego, Rząsin, Wolbromowa i Proszówki. Ponadto aktywnie działali pracownicy Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wspomagani przez skazanych z Zakładu Karnego w Zarębie. Dużej pomocy udzielili wolontariusze ( Piotr Porzuc, Marcin Żmuda, Tomasz Kuk, Leonard Czernia, Konrad Staszkiewicz, Patryk Bobik i Ewa Kalczyńska). 

 

Wszystkim wyżej wymienionym strażakom, pracownikom, wolontariuszom bardzo serdecznie dziękuję za podjęte działania, które zminimalizowały straty. Ponadto dziękuję pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, którzy przez całe doby pełnili dyżur w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego kierowanym przez Stanisława Jóźwiaka.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty