21.03.2014
Agnieszka Muszka

Święto sołtysów

Święto sołtysów

12 marca w gryfowskim ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Władze Gryfowa chciały docenić ich pracę na rzecz społeczności swoich wsi, przygotowując symboliczne upominki. Była to także okazja do tego, by porozmawiać o założeniach nowego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

– Cieszy fakt, że obecnie jest to inicjatywa znacznie bardziej przyjazna dla realizacji naszych lokalnych przedsięwzięć, m.in. w zakresie odnowy miejscowości – stwierdził burmistrz Olgierd Poniźnik. – Każda z nich będzie mogła liczyć na wsparcie do 500 tys. zł na modernizację miejscowych dróg, zabytków i innych działań. 
Podczas spotkania mówiono także o nowych możliwościach i zamierzeniach, a wśród nich wsparcie państwa w zakresie wsparcia budowy sieci wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich, co dla terenów wiejskich nie jest bez znaczenia. Prezentem dla sołectw – o czym wspomniał burmistrz Poniźnik – jest także nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim.

– Cieszy fakt, że obecnie jest to inicjatywa znacznie bardziej przyjazna dla realizacji naszych lokalnych przedsięwzięć, m.in. w zakresie odnowy miejscowości – stwierdził burmistrz Olgierd Poniźnik.

 – Każda z nich będzie mogła liczyć na wsparcie do 500 tys. zł na modernizację miejscowych dróg, zabytków i innych działań. Podczas spotkania mówiono także o nowych możliwościach i zamierzeniach, a wśród nich wsparcie państwa w zakresie wsparcia budowy sieci wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich, co dla terenów wiejskich nie jest bez znaczenia. Prezentem dla sołectw – o czym wspomniał burmistrz Poniźnik – jest także nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty