15.11.2021
Paweł Cerkanowicz

Święto Niepodległości w Wesołych Gryfikach w Gryfowie Śląskim

Święto Niepodległości w Wesołych Gryfikach w Gryfowie Śląskim

NIEPODLEGŁOŚĆ – WOLNOŚĆ !!! Takimi słowami najkrócej można opisać wtorkową uroczystą akademię patriotyczną zorganizowaną z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mazurkiem Dąbrowskiego. Przedszkolaki znają hymn państwowy, który odśpiewały wraz z Burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem, Panią Inspektor ds. Infrastruktury Społecznej Marzeną Szuflicką, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Anną Pląsowską, Rodzicami oraz Dziadkami. Ta rocznica zjednoczyła społeczność lokalną. Dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały program artystyczny, którym ujęły przybyłych na uroczystość gości. W ich repertuarze znalazły się wszystkim znane pieśni patriotyczne – “Przybyli ułani pod okienko”, “Płynie Wisła płynie”, “Pierwsza brygada”, a także mniej znane – “Co to jest Niepodległość?” oraz “Symbole Polski”. Przedszkolaki do każdej piosenki miały przygotowaną choreografię, były ubrane w odświętne stroje. Wyrecytowały “Katechizm polskiego dziecka”. Stworzyliśmy również kącik Pamięci Narodowej.

Dyrektor Anna Grzywnowicz-Szawel składa serdeczne podziękowania Gościom – Burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Annie Pląsowskiej, Inspektor ds. Infrastruktury Społecznej Marzenie Szuflickiej, młodzieży SP nr 2 reprezentującej sztandar, a także Rodzicom za zaangażowanie się w życie przedszkola, a w szczególności Pani Monice Błauciak oraz Ewie Schönung.

za lwowecki.info

Drukuj/generuj pdf

Na skróty