08.04.2011
Agnieszka Muszka

Stwórz rozkład jazdy na 2012 rok

Stwórz rozkład jazdy na 2012 rok

Rozpoczęły się prace nad rozkładem jazdy, który będzie obowiązywał w 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego czeka na Państwa propozycje i uwagi, dotyczące zmian w kursowaniu pociągów.

Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładach czy korekt tras pociągów do 8 kwietnia 2011 r. Uwagi należy zgłaszać za pomocą specjalnego formularza.

Pismo z propozycjami zmian powinno zawierać następujące informacje:
– imię, nazwisko i dokładny adres zgłaszającego (anonimy nie będą rozpatrywane), a także adres e-mail;
– informacje o częstotliwości korzystania z kolei (codziennie – do pracy, szkoły, fakultatywnie – raz w tygodniu, na 2 tygodnie, w miesiącu, 2-4 razy w roku, 1 raz w roku, w ogóle nie korzystam, ale zacznę, do rodziny na weekend, na studia na weekend, na przesiadkę w głąb kraju lub za granicę);
– najczęściej przemierzaną trasę;
– treść postulatu (dowóz/odwóz na konkretną godzinę, skomunikowanie z innym składem, tłok w pociągu).

Nie będą rozpatrywane wnioski:
– niepełne i anonimowe;
– ogólnikowe i nie niosące konkretnego postulatu;
– do połączeń Inter- i Eurocity, TLK, interRegio i międzynarodowych (za wyjątkiem małego ruchu granicznego);
– z uwagami do stanu taboru i prędkości kursowania pociągów (to nie miejsce na uwagi nt. przewoźnika);
– zawierające uwagi o stanie linii i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej: PKP PLK i PKP Nieruchomości).

Propozycje można przesyłać na adres (z dopiskiem "Propozycje do rozkładu jazdy pociągów regionalnych na Dolnym Śląsku"):
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Infrastruktury
Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław

Zgłoszenia przyjmujemy też pod adresem e-mailowym: kontakt.koleje@dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Zgodnie z kodeksem prawa administracyjnego każdy, kto zgłosi się do urzędu z pomysłami, otrzyma odpowiedź w ciągu 14 dni roboczych. Wyjątkiem są pomysły wymagające szczególnych konsultacji – wtedy odpowiedzi należy się spodziewać w ciągu 28 dni roboczych.

Warto podkreślić, że na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby ilość środków finansowych w dyspozycji UMWD, zasoby taborowe i personalne przewoźników, dostępność infrastruktury, jej stan i możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych oraz poziomu rozwoju cywilizacyjnego.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty