08.09.2020
Paweł Cerkanowicz

STRAŻNICY MIEJSCY WYSTAWIĄ MANDATY ZA BRAK DEKLARACJI „ŚMIECIOWEJ” LUB PODANIE W NIEJ NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI

STRAŻNICY MIEJSCY WYSTAWIĄ MANDATY  ZA BRAK DEKLARACJI „ŚMIECIOWEJ” LUB PODANIE  W NIEJ NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI

W związku z  nowelizacją Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, informujemy, że od dnia 4 września 2020 r. strażnicy miejscy mają prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji „śmieciowej”. Takiej samej kary może spodziewać się mieszkaniec gminy, który by płacić mniej za odpady, w złożonej przez siebie deklaracji podał mniejszą, niż rzeczywista, liczbę domowników. Mandat czeka także właściciela nieruchomości, który oświadczył, że posiada przydomowy kompostownik, a tak naprawdę nie kompostuje bioodpadów.

Apelujemy zatem do mieszkańców gminy o uczciwe wywiązywanie się z obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podawanie w deklaracjach faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. narodziny dziecka, powrót domownika z zagranicy/ studiów itp., właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty