24.07.2013
Agnieszka Muszka

Stowarzyszenie LGD na Dolnym Śląsku prosi o poparcie stanowiska

Stowarzyszenie LGD na Dolnym Śląsku prosi o poparcie stanowiska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie wraz z wszystkimi Lokalnymi Grupami Działania na Dolnym Śląsku prosi o poparcie stanowiska które pozwoli nam, w nowym okresie programowania 2014-2020 prowadzić działania i finansować rozwój lokalny małych miast i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Równocześnie z Rozwojem Obszarów Wiejskich. Komisja Europejska (KE) w okresie programowania 2014-2020 zwróciła szczególną uwagę na rozwój lokalny, w tym rozwój obszarów wiejskich i małych miast, w polityce regionalnej. Za szczególnie ważny uznała instrument jakim jest 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Otrzymanie tych środków , które znajdą się w budżecie Samorządu Województwa Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD utworzyła stronę internetową dla wsparcia naszych działań bardzo prosimy wszystkich którym leży na sercu rozwój naszych małych „Ojczyzn” o poparcie abyśmy mogli kontynuować wszystkie działania jakie zostały zapoczątkowane w okresie 2007-2013 i rozwijać w większym wymiarze w latach 2014-2020.

Więcej informacji na stronie www.rlks-popieram.pl  – zaloguj się 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty