06.07.2023
Paweł Cerkanowicz

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w żłobku

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w żłobku

Dzięki pozyskanych środków w konkursie wniosków w kwocie 15.680 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie od 01.04-30.06.2023 zostało przeszkolonych 7 pracowników Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim. Opiekunki i pielęgniarka jako zawody deficytowe w naszym powiecie wzięły udział w cyklu webinariów internetowych oraz szkoleń stacjonarnych pod nazwą „Kurs kompendium wiedzy opiekuna instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3″. Celem kształcenia w ramach kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności i kompetencji w obszarze psychologiczno – pedagogicznym pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, komunikacji z dzieckiem, rozpoznawanie, reagowanie i wspieranie dziecka w prawidłowym rozwoju, ale również opieka nad dzieckiem z trudnościami, organizacja pracy w placówce, metodyka pracy z dzieckiem, budowanie planów dydaktycznych. Realizatorem kursu była „Akademia Oświaty – Placówka Kształcenia Ustawicznego” z siedzibą w Warszawie. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zakończyli kurs oraz otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane na drukach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Anna Zawisza-Paliwoda

Dyrektor Żłobka Miejskiego

„Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

Drukuj/generuj pdf

Na skróty