22.08.2014
Agnieszka Muszka

Środki na odbudowę muru obronnego zgromadzone

Środki na odbudowę muru obronnego zgromadzone

Z wielką radością chcę poinformować mieszkańców naszego miasta 
i gminy, iż w wyniku licznych starań zostały pozyskane środki na odbudowę murów obronnych z przełomu XIII i XIV wieku, prace ratownicze, stabilizację konstrukcyjną oraz zabezpieczenie na całej jego długości wynoszącej 501 m 
od ul. Garncarskiej, aż do Placu Kościelnego.


Z wielką radością chcę poinformować mieszkańców naszego miasta i gminy, iż w wyniku licznych starań zostały pozyskane środki na odbudowę murów obronnych z przełomu XIII i XIV wieku, prace ratownicze, stabilizację konstrukcyjną oraz zabezpieczenie na całej jego długości wynoszącej 501 m od ul. Garncarskiej, aż do Placu Kościelnego.


Środki zostały pozyskane z trzech źródeł. Są to:
środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 150 000 zł przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 29 maja 2014 r. (skan uchwały w załączeniu)
środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 000 000 zł (skan promesy w załączeniu)
środki z rezerwy ogólnej budżetu Państwa w wysokości 1 229 440 zł przyznane na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podpisane zarządzeniem Nr 53 z 12 sierpnia 2014 r. przez Prezesa Rady Ministrów (skan zarządzenia w załączeniu)


Środki zostały pozyskane z trzech źródeł. Są to:

środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 150 000 zł przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 29 maja 2014 r. (skan uchwały w załączeniu)

środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 000 000 zł (skan promesy w załączeniu)

środki z rezerwy ogólnej budżetu Państwa w wysokości 1 229 440 zł przyznane na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podpisane zarządzeniem Nr 53 z 12 sierpnia 2014 r. przez Prezesa Rady Ministrów (skan zarządzenia w załączeniu)

Łącznie zostało pozyskanych 2 379 440 zł – co powinno wystarczyć na całkowitą rewitalizację murów obronnych. 

W dniu dzisiejszym 22 sierpnia został ogłoszony przetarg na realizację tego niezwykle ważnego zadania. Mam nadzieję, że dopisze aura bowiem prace te muszą być wykonane do końca bieżącego roku. 

Chcę serdecznie podziękować Panu Wicemarszałkowi Radosławowi Mołoniowi za wsparcie naszych działań w pozyskaniu  środków przyznanych uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Chcę gorąco podziękować Pani Wicewojewodzie Dolnośląskiej Ewie Mańkowskiej i Panu Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Robertowi Korzeniowskiemu za okazane wsparcie i pomoc. Pragnę także bardzo serdecznie podziękować byłemu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu – obecnie europosłowi – za osobiste zaangażowanie w pozyskaniu środków z rezerw budżetu Państwa. Dziękuję także Pani Poseł Zofii Czernow za wsparcie jakie udzieliła gminie w pozyskaniu tych środków. 

Raz jeszcze wszystkim bardzo gorąco i serdecznie dziękuję.

Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik


Promesa.pdf

Uchwała Sejmiku Województw Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2014 r..pdf

Zarządzenie Nr 53 Prezsa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r..pdf


Drukuj/generuj pdf

Na skróty