23.06.2015
Agnieszka Muszka

Środa z Funduszami

Środa z Funduszami

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym
pt.  „Środa z Funduszami” na temat  możliwości uzyskania wsparcia dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczna i zawodową.
Spotkanie informacyjne  odbędzie  się w dniu 1 lipca  2015 roku w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w
Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 32/32 a, w godzinach 10.00 – 13.30

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Środa z Funduszami” na temat  możliwości uzyskania wsparcia dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczna i zawodową. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 1 lipca  2015 roku w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 32/32 a, w godzinach 10.00 – 13.30

Podczas  spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące założeń Funduszy Europejskich na lata 2014  – 2020 oraz  informacje o  możliwościach
uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe  w ramach krajowych programów operacyjnych  w okresie 2014-2020, programów transgranicznych,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Podczas  spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące założeń Funduszy Europejskich na lata 2014  – 2020 oraz  informacje o  możliwościachuzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe  w ramach krajowych programów operacyjnych  w okresie 2014-2020, programów transgranicznych,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty