07.07.2022
Paweł Cerkanowicz

ŚREDNIE WYNIKI TEGOROCZNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY.

ŚREDNIE WYNIKI TEGOROCZNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY.

ŚREDNIE WYNIKI TEGOROCZNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 i SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

 

Przedmiot Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Gmina Powiat Województwo Kraj
 

Język polski

 

 

58 %

 

43 %

 

56 %

 

51 %

 

58 %

 

60 %

 

Matematyka

 

 

55 %

 

28 %

 

52 %

 

44 %

 

55 %

 

57 %

 

Język angielski

 

 

64 %

 

26 %

 

59 %

 

57 %

 

68 %

 

67 %

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty