20.08.2014
Agnieszka Muszka

SPOTKANIE INFORMACYJNE w Jeleniej Górze w dniu 28.08.2014 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE w Jeleniej Górze w dniu 28.08.2014 roku


Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z funduszy europejskich dla dolnośląskich MŚP –  dotacje i instrumenty zwrotne.”

Podczas  spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące  aktualnie ogłoszonego, przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą  we Wrocławiu,  naboru projektów w ramach SCHEMATU 1.1.A2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013  – Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

Dodatkowo zaprezentowane zostaną założenia Inicjatywy JEREMIE w zakresie instrumentów zwrotnych tj. pożyczek, kredytów oraz poręczeń, a także informacje o możliwościach wsparcia sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Prelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele:  Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu – odpowiedzialnej za wdrożenie części Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw – Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”; Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze –  instytucji udzielającej wsparcia przedsiębiorstwom m.in. w ramach inicjatywy pozadotacyjnego wsparcia Jeremie oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze.

Spotkanie informacyjne  odbędzie  się w dniu 28.08.2014 roku w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, 
Plac Ratuszowy 32/32 a, 
 w godzinach 10.00 – 13.15


Spotkanie informacyjne  odbędzie  się w dniu 28.08.2014 roku w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 32/32 a,  w godzinach 10.00 – 13.15


Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia  e-mailem na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  do dnia 26.08.2014 r. – ze wskazaniem: imienia i nazwiska,  nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze pod numerem telefonu:  75 764 94 66; 75 75 249 42.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie informacyjne jest bezpłatne.

Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Serdecznie zapraszamy !

Drukuj/generuj pdf

Na skróty