15.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Spotkania z mieszkańcami n/t Programu „Czyste powietrze”

Spotkania z mieszkańcami n/t Programu „Czyste powietrze”

Przed kilkoma dniami odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami Krzewia Wielkiego i Młyńska, podczas których zostały omówione zasady Programu „Czyste powietrze” oraz proces składania wniosków w tym programie.

Bardzo dziękujemy za pomoc przy zorganizowaniu spotkań Pani Marii Sosnowskiej – Sołtys Młyńska i Pani Annie Wieliczko – Sołtys Krzewia Wielkiego oraz za przygotowanie i udostepnienie świetlic w/w sołectw.

Przed nami kolejne spotkania w pozostałych sołectwa naszej gminy, dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę źródła ciepła i termomodernizację

– 15.06.2021 r. (wtorek) godz. 18:00 – Proszówka – świetlica wiejska

– 20.06.2021 r. (niedziela) godz. 08:30 – Wolbromów – świetlica wiejska

– 20.06.2021 r. (niedziela) godz. 13:15 – Rząsiny – świetlica wiejska.

Spotkanie w Sołectwie Wieża przewidziano w późniejszym terminie.

W trakcie w/w spotkań omówione zostaną zasady w/w Programu i proces składania wniosków. Przewidziany jest także czas na zadawanie pytań. Prowadzącym spotkania będzie Pan Krzysztof Rozenbajger – pracownik Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski – prowadzący Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”.

Bardzo liczymy na zainteresowanie i udział mieszkańców naszej gminy w w/w spotkaniach.

Organizatorem w/w spotkań jest Burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z Sołtysami poszczególnych sołectw.

Zapraszamy także na bieżąco do kontaktu z Gminnym Punktem konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste powietrze”, tel. 667813 552, mail: czystepowietrze@gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty