08.07.2019
Paweł Cerkanowicz

ŚMIECI NICZYJE

ŚMIECI NICZYJE

Na terenie całego miasta zlokalizowane są punkty, w których mieszkańcy mogą pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych, tj. papieru, tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów. Niestety w dużej mierze punkty te stały się  miejscami, w których podrzucane są odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane a nawet zmieszane odpady komunalne. Często w pojemnikach na odpady biodegradowalne można znaleźć pampersy, a w pojemnikach na papier tworzywa sztuczne czy też styropian. Tak zwane „śmieci niczyje” nie tylko negatywnie wpływają na wygląd naszych ulic, ale również generują koszty za ich uprzątnięcie, które ponoszą wszyscy mieszkańcy gminy. Warto podkreślić, że wygląd Gryfowa Śląskiego  jest wizytówką nas wszystkich, świadczy o kulturze osób w nim mieszkających. Dlatego przypominamy, że odpady wielkogabarytowe i inne odpady problemowe można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych mieszczącego się na terenie ZBGKiM przy ul. Kolejowej 42 w Gryfowie Śląskim.

 

Jednocześnie należy pamiętać, że kto nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gromadzi odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych, podlega karze grzywny do 500 zł.

Sporządziła:
Agnieszka Olszówka
mł.ref.ds. gospodarki odpadami
Drukuj/generuj pdf

Na skróty