05.07.2011
Agnieszka Muszka

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 czerwca 2011r. odbyła się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Jednym   z tematów Sesji było przedstawienie sprawozdań: finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2010r.

Rada zatwierdziła oba sprawozdania i jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski – absolutorium za realizację zadań budżetowych w 2010r.

 

Bardzo serdecznie dziękuję radnym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, Sołtysom i Radom Sołeckim, kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim i tym wszystkim – mieszkańcom Miasta i Gminy Gryfów Śląski, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji zadań budżetowych w 2010 roku. Raz jeszcze serdecznie dziękuję.

 

 

Burmistrz Gminy i Misata Gryfów Śląski

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty