06.02.2018
Agnieszka Muszka

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

30 stycznia 2018 r.w sali obrad gryfowskiego Urzędu odbyła się pierwsza w tym roku sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Głównym tematem sesji był stan dróg i mostów na terenie gminy, stąd obecność gości:  Andrzeja Nowaka- kierownika rejonu lubańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i Marka Makowskiego- kierownika Zarządu Dróg Powiatowych. W sesji uczestniczyli także przedstawiciele powiatu lwóweckiego: starosta  Marcin Fluder, członkowie zarządu: Małgorzata Szczepańska i Tadeusz Jagiełło oraz przewodniczący rady powiatu Daniel Koko.

Przed rozpoczęciem obrad staroście Marcinowi Fluderowi oraz kierownikowi Markowi Makowskiemu wręczono podziękowania za dobrą współpracę pomiędzy powiatem a gminą Gryfów Śląski w zakresie remontu dróg a szczególnie za realizację remontu ul. Floriańskiej.
Poza „drogowym” tematem burmistrz wręczył także podziękowania dyrektor M-GOK Annie Michalkiewicz za sprawne przeprowadzenie finału WOŚP w Gryfowie a także radnemu Zygfrydowi Borkowskiemu za pomoc w pozyskaniu samochodu dla Straży Miejskiej.
Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta przygotowali w formie prezentacji  Informację o stanie dróg gminnych oraz mostów na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 2018. Po jej przedstawieniu uczestnicy sesji długo prowadzili ożywioną dyskusję, co potwierdza tezę, jak ważnym tematem jest stan naszych dróg. Na interpelacje radnych na bieżąco odpowiadali Andrzej Nowak, Marek Makowski, burmistrz Olgierd Poniźnik oraz inspektor UGiM Arkadiusz Klask.
Gmina Gryfów Śląski jest właścicielem 78 dróg posiadających charakter publiczny z nadanym numerem Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego o łącznej długości 63,5 km w tym w mieście 13,8 km i gminie 49,7 km. Ponadto na obszarze Gminy istnieje liczna sieć dróg rolniczych i dojazdowych o łącznej długości 195,7 km.
W ostatnich latach stan dróg gminnych znacznie się poprawił gdyż wykonano szereg inwestycji drogowych polegających na ułożeniu nowych nawierzchni asfaltowych oraz z kostki betonowej wraz z odwodnieniami. Łącznie w okresie od 2007 do 2017 roku wykonano 26,596 km inwestycji drogowych o wartości 18 mln 408 tyś. zł., w tym 12 mln 557 tyś. zł. zewnętrznych środków finansowych.
Zarówno przedstawiciele gryfowskiego samorządu jak i powiatu lwóweckiego  są zadowoleni ze stanu dróg oraz ilości remontów, jakie udało się przeprowadzić. W trakcie sesji wielokrotnie podkreślano dobrą współpracę w tym temacie pomiędzy gminą i powiatem, szczególne podziękowania zarówno ze strony burmistrza, jak i starosty padły w związku z  realizacją od wielu lat oczekiwanego remontu drogi powiatowej, ulicy Floriańskiej.

Przed rozpoczęciem obrad staroście Marcinowi Fluderowi oraz kierownikowi Markowi Makowskiemu wręczono podziękowania za dobrą współpracę pomiędzy powiatem a gminą Gryfów Śląski w zakresie remontu dróg a szczególnie za realizację remontu ul. Floriańskiej.

Poza „drogowym” tematem burmistrz wręczył także podziękowania dyrektor M-GOK Annie Michalkiewicz za sprawne przeprowadzenie finału WOŚP w Gryfowie a także radnemu Zygfrydowi Borkowskiemu za pomoc w pozyskaniu samochodu dla Straży Miejskiej.
Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta przygotowali w formie prezentacji Informację o stanie dróg gminnych oraz mostów na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 2018. Po jej przedstawieniu uczestnicy sesji długo prowadzili ożywioną dyskusję, co potwierdza tezę, jak ważnym tematem jest stan naszych dróg. Na interpelacje radnych na bieżąco odpowiadali Andrzej Nowak, Marek Makowski, burmistrz Olgierd Poniźnik oraz inspektor UGiM Arkadiusz Klask.

Gmina Gryfów Śląski jest właścicielem 78 dróg posiadających charakter publiczny z nadanym numerem Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego o łącznej długości 63,5 km w tym w mieście 13,8 km i gminie 49,7 km. Ponadto na obszarze Gminy istnieje liczna sieć dróg rolniczych i dojazdowych o łącznej długości 195,7 km.W ostatnich latach stan dróg gminnych znacznie się poprawił gdyż wykonano szereg inwestycji drogowych polegających na ułożeniu nowych nawierzchni asfaltowych oraz z kostki betonowej wraz z odwodnieniami.

Łącznie w okresie od 2007 do 2017 roku wykonano 26,596 km inwestycji drogowych o wartości 18 mln 408 tyś. zł., w tym 12 mln 557 tyś. zł. zewnętrznych środków finansowych.

Zarówno przedstawiciele gryfowskiego samorządu jak i powiatu lwóweckiego  są zadowoleni ze stanu dróg oraz ilości remontów, jakie udało się przeprowadzić.

W trakcie sesji wielokrotnie podkreślano dobrą współpracę w tym temacie pomiędzy gminą i powiatem, szczególne podziękowania zarówno ze strony burmistrza, jak i starosty padły w związku z realizacją od wielu lat oczekiwanego remontu drogi powiatowej, ulicy Floriańskiej.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty