08.12.2017
Agnieszka Muszka

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

27 listopada w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się sesja zwyczajna Rady Miejskiej.
Przed rozpoczęciem obrad burmistrz Olgierd Poniźnik złożył gratulacje Alicji Kuźniarz- nauczycielce nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Uboczu, która zdobyła I miejsce w plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Nauczyciel na Medal 2017” w głosowaniu powiatowym oraz III miejsce w etapie wojewódzkim.

27 listopada w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta odbyła się sesja zwyczajna Rady Miejskiej. Przed rozpoczęciem obrad burmistrz Olgierd Poniźnik złożył gratulacje Alicji Kuźniarz- nauczycielce nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Uboczu, która zdobyła I miejsce w plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Nauczyciel na Medal 2017” w głosowaniu powiatowym oraz III miejsce w etapie wojewódzkim.

Przed rozpoczęciem obrad burmistrz Olgierd Poniźnik złożył gratulacje Alicji Kuźniarz- nauczycielce nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Uboczu, która zdobyła I miejsce w plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Nauczyciel na Medal 2017” w głosowaniu powiatowym oraz III miejsce w etapie wojewódzkim.
Głównym tematem sesji było funkcjonowanie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim oraz ocena zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych w gminie. Obszerną i szczegółową prezentację na ten temat przedstawiła dyrektor Zakładu Małgorzata Uhornicka. Prezentacja była złożona z trzech części:
I. Informacja o stanie lokali komunalnych będących w trwałym zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim według stanu na 30 września 2017 roku,
II. Informacja Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim z realizacji zadań w 2016 roku i w I – III kwartałach 2017 roku,
III. Ocena zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych Gminy Gryfów Śląski
w okresie 2010 – 2017.
Po każdej części pani dyrektor odpowiadała na pytania radnych, oceny funkcjonowania Zakładu okiem samorządowca podjął się także burmistrz Olgierd Poniźnik. Zarówno radni, jak i burmistrz ocenili funkcjonowanie Zakładu pozytywnie.
Na sesji podjęto szereg uchwał m. in. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w Gryfowie Śląskim i Uboczu w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Na początku stycznia zostanie ogłoszony nabór wniosków o dotację przysługującą na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych, o czym mieszkańcy gminy i miasta zostaną poinformowani w grudniowym wydaniu Kuriera Gryfowskiego i na stronie www.gryfow.pl.

Przed rozpoczęciem obrad burmistrz Olgierd Poniźnik złożył gratulacje Alicji Kuźniarz- nauczycielce nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Uboczu, która zdobyła I miejsce w plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Nauczyciel na Medal 2017” w głosowaniu powiatowym oraz III miejsce w etapie wojewódzkim. Głównym tematem sesji było funkcjonowanie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim oraz ocena zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych w gminie. Obszerną i szczegółową prezentację na ten temat przedstawiła dyrektor Zakładu Małgorzata Uhornicka. Prezentacja była złożona z trzech części:

I. Informacja o stanie lokali komunalnych będących w trwałym zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim według stanu na 30 września 2017 roku,

II. Informacja Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim z realizacji zadań w 2016 roku i w I – III kwartałach 2017 roku,

III. Ocena zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych Gminy Gryfów Śląskiw okresie 2010 – 2017.Po każdej części pani dyrektor odpowiadała na pytania radnych, oceny funkcjonowania Zakładu okiem samorządowca podjął się także burmistrz Olgierd Poniźnik.

Zarówno radni, jak i burmistrz ocenili funkcjonowanie Zakładu pozytywnie.Na sesji podjęto szereg uchwał m. in. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w Gryfowie Śląskim i Uboczu w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

 Na początku stycznia zostanie ogłoszony nabór wniosków o dotację przysługującą na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych, o czym mieszkańcy gminy i miasta zostaną poinformowani w grudniowym wydaniu Kuriera Gryfowskiego i na stronie www.gryfow.pl.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty