12.05.2013
Agnieszka Muszka

Sesja inwestycyjnych podsumowań

Sesja inwestycyjnych podsumowań

23 kwietnia w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza miejscowi radni wraz z władzami wspólnie zajmowali się sprawami gminy. Tym razem głównym tematem sesji była ocena stanu dróg na terenie gminy i miasta Gryfów Śl. oraz realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków ubiegłorocznej powodzi.

O inwestycjach drogowych w regionie mówili m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządów dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Była to okazja do podkreślenie współpracy pomiędzy gminą a poszczególnymi zarządcami, ale także wysunięcia wniosków i propozycji na następne lata. Jednak najważniejszą sprawą było podsumowanie popowodziowych przedsięwzięć oraz przybliżenie stanu realizacji poszczególnych zadań. Jak wiadomo gmina Gryfów Śl. i jej mieszkańcy w wyniku ubiegłorocznego kataklizmu ponieśli ogromne straty, których wysokość znacznie przewyższa możliwości miejscowego samorządu. Zatem powrót do normalności i przywrócenie stanu sprzed powodzi to rzecz ważna, choć wcale niełatwa. Jak zawsze ważne są tutaj środki finansowe, które umożliwiają naprawę szkód.

Oprócz dyskusji wokół tych dwóch ważkich tematów radni przyjęli szereg uchwał – m.in. roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności oraz zmiany w budżecie gminy na 2013 rok. Poza tym rozpatrzono skargę jednej z mieszkanek na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą uznano za bezzasadną.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty