30.09.2022
Paweł Cerkanowicz

SAMOWYRÓB, CZYLI DREWNO POZYSKANE KOSZTEM NABYWCY tzw. „gałęziówka”.

SAMOWYRÓB, CZYLI DREWNO POZYSKANE KOSZTEM NABYWCY tzw. „gałęziówka”.

Jeśli chcemy przygotować sobie  drewno na własne potrzeby powinniśmy najpierw skontaktować się z właściwym miejscowo leśniczym. Tutaj podaję Państwu link do wszystkich leśnictw (Leśnictwa – Nadleśnictwo Lwówek Śląski) najlepiej najbliżej naszego miejsca zamieszkania. W zasięgu Gminy Gryfów Śląski znajdują się następujące leśnictwa Ubocze, Gradówek, Nowogrodziec. Drewno można wykupić bezpośrednio w kancelarii leśniczego w każdą środę.

W ramach samowyrobu można przygotować drewno opałowe tzw. grubiznę opałową (symbol S4) lub gałęziówkę czyli drobnicę opałową (symbol M2). Wszystkie sztuki drewna o średnicy w cieńszym końcu powyżej 7 cm zalicza się do grubizny opałowej. Cena drewna wyrabianego kosztem nabywcy S4 wynosi brutto za 1 : drewno iglaste 67,65 zł, drewno liściaste 104,55 zł. Drobnica opałowa (gałęziówka) M2 poniżej 7 cm kosztuje za 1  brutto: 43,05 zł z wyjątkiem świerka, którego cena brutto wynosi 18,45 zł. Na drewno pozyskane kosztem nabywcy na powierzchniach przeznaczonych do odnowienia klient może uzyskać dodatkowo rabat w wysokości 50% pod warunkiem, że uprzątnie powierzchnie z gałęzi i chrustu zgodnie ze wskazaniami leśniczego.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty