01.09.2014
Agnieszka Muszka

Rządowe miliony dla regionu

Rządowe miliony dla regionu

13 sierpnia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu włodarze 57 samorządów odebrali promesy z rąk Wojewody Dolnośląskiego i Wiceministra Administracji i Cyfryzacji. W sumie dla Dolnego Śląska przyznano 626.500.000 zł z rezerwy budżetowej państwa w tym kilka milionów do gmin naszego regionu – m.in. gminy Olszyna, Lubań i Gryfów Śl.

57 promes na kwotę ponad 23,5 miliona zł wręczył wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz samorządowcom z Dolnego Śląska. W uroczystości udział wziął Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski oraz wicewojewoda Ewa Mańkowska. W sumie na usuwanie zniszczeń powstałych w skutek klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w dolnośląskiem w latach 2010-2014 z rezerwy budżetu państwa przekazanych zostało 626.500.000 zł. To druga w tym roku transza promes dla dolnośląskich samorządów. Dofinansowanie dla gmin i powiatów przeznaczone jest na remonty lub odbudowę zniszczonej infrastruktury. Pomoc udzielana jest z rezerwy celowej budżetu państwa. Łączna wysokość przyznanych w tym roku promes to blisko 100.000.000 zł. W pierwszej transzy do 79 samorządów (67 gmin i 12 powiatów) trafiło 75.000.000 zł. Największymi beneficjentami w pierwszej transzy była m.in. gmina Olszyna (6.500.000 zł), Powiat Lubański (3.750.000 zł) i Powiat Lwówecki (3.750.000 zł). 13 sierpnia br. promesy otrzymało 57 samorządów, 12 powiatów, 45 gmin na realizację w sumie 68 zadań. Najwyższe promesy otrzymała m.in. gmina Gryfów Śląski (1.500.000 zł) oraz gmina Olszyna (1.200.000 zł). Przyjrzyjmy się zatem, na co będą wydatkowane owe milionowe rządowe dotacje.

Miasto i Gmina Gryfów Śląski

Tym razem największe dofinansowanie otrzymał samorząd Gryfowa Śl. Wysokość dotacji to 1.500.000 zł. Jak mówi burmistrz Olgierd Poniźnik – 500.000 zł wykorzystane ma zostać na przebudowę skarpy wraz z przebudową części drogi gminnej – ul. Zielona – w Gryfowie. Jednak aż 1.000.000 zł przeznaczone zostanie na odbudowę murów obronnych z przełomu XIII i XIV wieku, które w kwietniu br. uległy zawaleniu. Jednak to nie koniec dobrych wiadomości. 20 sierpnia władze gminy otrzymały treść zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, w którym premier na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przekazał 1.229.440 zł na prace ratownicze, stabilizację konstrukcyjną, zabezpieczenie i odbudowę zabytkowych murów obronnych w Gryfowie Śl. To ogromny sukces będący efektem intensywnych starań i wielu konsultacji. Wliczając do obu dotacji także 150.000 zł z budżetu województwa dolnośląskiego Gryfów Śl. w sumie na tę wielką inwestycję zgromadził 2.379.440 zł, co – jak mówi burmistrz Olgierd Poniźnik – powinno wystarczyć na uratowanie zabytkowej konstrukcji, sięgającej czasów św. Jadwigi i założenia miasta.

– Chcę serdecznie podziękować panu wicemarszałkowi Radosławowi Mołoniowi, pani wicewojewodzie Ewie Mańkowskiej i dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Robertowi Korzeniowskiemu za wsparcie i pomoc – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Pragnę także podziękować byłemu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanowi Zdrojewskiemu, a także pani poseł Zofii Czernow i senatorowi Janowi Michalskiemu za wsparcie i osobiste zaangażowanie w pozyskaniu środków z rezerw budżetu państwa.

Dzięki rządowym i wojewódzkim pieniądzom gmina Gryfów Śl. będzie mogła spokojnie przystąpić do zabezpieczenia murów obronnych na całej długości wynoszącej aż 501 metrów od ul. Garncarskiej aż do pl. Kościelnego.

Gmina Olszyna

13 sierpnia br. zastępca burmistrza Halina Białoń odebrała promesę, której wysokość to 1.200.000 zł. Przeznaczona ona jest na odbudowę i remont ul. 3 Maja. 19 sierpnia został ogłoszony przetarg na budowę ulicy oraz budowę odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. 3 Maja i ul. Wolności. Władze gminy nie do końca są przekonane, czy te środki będą wystarczające na wykonanie wspomnianego zadania, ale gdyby nie wystarczyło, to gmina pozostała kwotę dołoży. Modernizacja ul. 3 Maja obejmować będzie cały odcinek od zbiegu z ul. Wolności aż do osiedla położonego w sąsiedztwie leśnego basenu. Oprócz nowej podbudowy, sieci kanalizacyjnej i nawierzchni powstanie także chodnik, aby ruch pieszych odbywał się bezpieczniej.

Dla gminy Olszyna to kolejny bardzo potrzebny zastrzyk pieniędzy i efekt starań, rozmów oraz rozmaitych spotkań włodarzy z przedstawicielami administracji centralnej, które przynoszą dobre owoce. Dzięki tym środkom Olszyna, ale także jej sołectwa, nabierają nowego blasku i podnoszą się spod ciężaru klęsk, które w 2010, 2012 i 2013 roku nawiedziły tę miejsko-wiejską gminną wspólnotę.

Gmina Wiejska Lubań

Z kolei wójt Zbigniew Hercuń odebrał promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 200.000 zł. Wspomniane dofinansowanie pozwoli gminie na realizację odbudowy drogi dz. nr 395, 464, 327 w Mściszowie, która została zniszczona podczas powodzi w roku 2013.

Przed włodarzami gmin, które otrzymały promesy ogrom prac, ponieważ dokumenty, niezbędne do otrzymania dotacji, muszą zostać przekazane do Urzędu Wojewódzkiego do 10 października br., a przedsięwzięcia realizowane z tych środków powinny zostać sfinalizowane do końca 2014 roku.

– Dotacje, jakie uzyskujemy z budżetu państwa stanowią niejednokrotnie jedyną szansę na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas klęsk żywiołowych, które na naszym terenie występują coraz częściej – mówi wójt Zbigniew Hercuń. – Doceniamy te rządowe środki i staramy się je wykorzystywać na zadania, które są dla naszych mieszkańców najważniejsze.

(Artur D. Grabowski)


Drukuj/generuj pdf

Na skróty